بازدید مدیرعامل بانک گردشگری از پروژه اداری تجاری و پارکینگ مکانیزه فرهنگ ۲

در روز شنبه ۲۱ تیرماه ۱۳۹۹ مرتضی خامی مدیرعامل بانک گردشگری با همراهی محمد کیایی معاون بازاریابی و امور شعب و رضا غیاثی نژاد مدیر پروژه های عمرانی این بانک از پروژه اداری تجاری و پارکینگ مکانیزه فرهنگ ۲ بازدید کردند.
در این بازدید منصور کتانباف مدیرعامل و عضوهیئت مدیره شرکت تندیس تجارت باختر توضیحات تکمیلی درخصوص روند ساخت و اجرا و شرایط تحویل پروژه ارائه و عنوان کردند بر اساس برنامه زمانبندی از پیش تعیین شده، پروژه اداری تجاری و پارکینگ مکانیزه فرهنگ ۲ در پایان مهرماه ماه سال جاری جهت بهره برداری تحویل کارفرما خواهد شد.
پروژه مجتمع اداری تجاری و پارکینگ مکانیزه فرهنگ ۲ متعلق به بانک گردشگری واقع در شهر تهران در دو بخش پارکینگ مکانیزه و اداری تجاری طراحی شده است. پارکینگ کاملا مکانیزه در ۱۲طبقه منفی از تراز پایه بلوار فرهنگ تا تراز منفی ۳۷ متر احداث گردیده و تعداد ۵۰۰ باب پارکینگ را تامین می کند.
در بخش تجاری و اداری دو فضای تجاری با ۸۵۰ متر مربع ، ۶ طبقه فضای اداری با ۴۷۲۵ متر مربع روی همکف و درطبقه ۷ سالن همایش با ظرفیت ۲۴۰ نفر و فضاهای مربوطه توسط شرکت تندیس تجارت باختر احداث گردیده است./

تاریخ انتشار : 1399/04/21