مجمع میان دوره شرکت تندیس تجارت باختر منتهی به 31 خرداد سال مالی 99 برگزار شد.

 

مجمع میان دوره ای شرکت تندیس تجارت باختر منتهی به 31 خرداد ماه سال مالی 1399 در روز یکشنبه 20 مهر ماه 1399 در محل سالن جلسات گروه مالی گردشگری برگزار گردید.

در این جلسه گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت قرائت و به سمع و نظر اعضا رسید که بر این اساس صورت های مالی حسابرسی شده شش ماهه دوره منتهی به 31/03/1399 درآمد عملیاتی شرکت مبلغ 430.768 میلیون ریال و سود خالص آن مبلغ 36.032 میلیون ریال گزارش گردید.

در این جلسه آقای منصور کتانباف نصب مدیرعامل شرکت تندیس تجارت باختر گزارش مفصلی از فعالیت های شرکت تندیس تجارت باختر و پروژه های انجام شده و در دست اجرا در قالب گزارش فعالیت شرکت ارائه نموده و به سوالات اعضاء مجمع پاسخ دادند.

بر این اساس پروژه های فعال شرکت تندیس تجارت باختر با رشد دو برابری از 7 پروژه فعال در اردیبهشت ماه سال جاری  طی مدت سه ماه با منعقد کردن قراردادهای پروژه های مجتمع اداری تجاری نیلوفر بانک گردشگری در شهر مشهد ، پروژه اداری تجاری رویال 2 و پروژه اداری تجاری حسن سیف در شهر تهران ، پروژه احداث دهانه پل ، عملیات خاکی و آسفالت و پروژه انتقال خط لوله آب به طول 17 کیلومتر در سرزمین ایرانیان ، پروژه اداری- تجاری سیرجان در شهر سیرجان و پروژه پایانه بین راهی بافت در شهر بافت  به 14 پروژه فعال در شهریور ماه سال جاری رسیده است.

تاریخ انتشار : 1399/07/20