مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت تندیس تجارت باختر منتهی به ۳۰ آذر سال مالی ۱۳۹۹ در روز شنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۰ صبح در محل سالن جلسات شرکت تندیس تجارت باختر برگزار گردید.


مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت تندیس تجارت باختر منتهی به ۳۰ آذر سال مالی ۱۳۹۹ در روز شنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۰ صبح در محل سالن جلسات شرکت تندیس تجارت باختر برگزار گردید.
در این جلسه گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت قرائت و به سمع و نظر اعضا مجمع رسید ، سپس گزارش فعالیت های هیئت مدیره توسط منصور کتانباف مدیرعامل شرکت تندیس تجارت باختر قرائت گردید.
در این نشست منصور کتانباف نصب مدیرعامل شرکت تندیس تجارت باختر گزارش مفصلی از فعالیت های شرکت و پروژه های انجام شده و در دست اجرا در قالب گزارش فعالیت شرکت ارائه نموده و به سوالات اعضاء مجمع پاسخ دادند.
از مهمترین موضوعات مطرح شده در جلسه فوق ، افزایش دو برابری پروژه ها و افزایش ۱۲۳ درصدی درآمد عملیاتی شرکت نبست به سال مالی گذشته و همچنین تغییر ترکیب حقوق صاحبان سهام از زیان سنواتی در سال گذشته به مبلغ ۳۲,۰۳۲ میلیون ریال به سود انباشه در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ به مبلغ ۸۲.۵۱۳ میلیون ریال بوده است.
بر این اساس پروژه های فعال شرکت تندیس تجارت باختر با رشدی دو برابری از ۷ پروژه فعال در اردیبهشت ماه سال جاری طی مدت ۷ ماه با منعقد کردن قراردادهای «پروژه مجتمع اداری تجاری نیلوفر بانک گردشگری در شهر مقدس مشهد » ، «پروژه اداری تجاری وزراء » ، «پروژه اداری تجاری حسن سیف» در شهر تهران ، «پروژه احداث پل ، عملیات خاکی و آسفالت »و «پروژه اجرای خط انتقال لوله آب به طول ۵/۱۷ کیلومتر در سرزمین ایرانیان» ، «پروژه اداری- تجاری سیرجان در شهر سیرجان» ، «پروژه پایانه بین راهی بافت» و «پروژه هتل بافت» در شهر بافت و پروژه های تفاهم شده و در دست اقدام شامل ، «پروژه احداث دریاچه شماره ۱ »، «احداث آبگیر اصلی و ملحقات مربوط به آبگیر اصلی پروژه خط انتقال» ، «پروژه آماده سازی ۳۰ هکتار دهکده ساحلی» و «پروژه ۲۵۰ واحدی ویلای در مجموعه سرزمین ایرانیان» که قرارداد آن ها بزودی منعقد خواهد شد، افزایش پیدا کرده است.

تاریخ انتشار : 1399/12/23