گود برداری و پایدارسازی پروژه اداری تجاری حسن سیف در زمینی به مساحت ۵۶۰۰ مترمربع و با عمق ۲۹ متر آغاز گردید. این پروژه که دارای ۵۸۰۰۰ متر مربع زیربنا می باشد ، در ۷ طبقه منفی ، یک طبقه هکف و ۸ طبقه روی همکف در حال احداث بوده ، که هم اکنون در مرحله گودبرداری و پایدار سازی ، در عمق ۱۲ متری جهت آزاد سازی شمع های مدفون شده سازه قدیمی می باشد.

با توجه به شرایط زمین پروژه و جهت حفظ پایداری و تعادل گود درحین حفاری عملیات خاکی در مرحله اول با اجرای پله های خاکی و نصب سولجر پایل بوده و عملیات حفاری در اضلاع شمال ، جنوب و قسمتی از غرب با استفاده از روش های نیلینگ ، مش و شات کریت تا رسیدن به تراز کف گود و با حجم خاکبرداری ، تقریبی ۱۲۵۰۰۰ مترمکعب انجام خواهد پذیرفت. همچنین در اضلاع جنوبی و شمالی حفاری چاه ها با استفاده از دستگاههای حفاری سویلمک انجام و سولجر پایل ها نصب و بتن ریزی خواهند گردید. درخصوص جمع آوری آب های زیرزمینی و جلوگیری از ورود آب های میان لایه ای و همچنین پایین بودن تراز آب های زیرزمینی در صورت لزوم چاه و گالری پشت جداره گود پیش بینی گردیده که همزمان با خاکبرداری مرحله اول اجرا می گردد.

تاریخ انتشار : 1400/10/18