روز دوشنبه  ۱۶ آبان  ماه  ۱۴۰۱ ، در جلسه معارفه مدیرعامل شرکت تندیس تجارت باختر ، مراسم تودیع آقایان منصور کتانباف نصب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا دهنوی مدیرعامل شرکت تندیس تجارت باختر در سالن جلسات شرکت سمگا برگزار گردید.

این مراسم که با حضور آقایان ابراهیم جهانگیری؛ قائم مقام گروه مالی گردشگری ، ابوالفضل گلزاری معاون فنی و عمرانی گروه مالی گردشگری، مرتضی خامی؛ مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) ، فریبرز دولت آبادی؛ مدیرعامل شرکت مرکز مطالعات و تحقیقات ایران ، منصور زیدآبادی نژاد؛ مدیرعامل شرکت پارس زیگورات و اعضاء هیئت مدیره و مدیران شرکت تندیس تجارت باختر برگزار گردید ، از زحمات و تلاش های آقای منصور کتانباف نصب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا دهنوی مدیرعامل شرکت تندیس تجارت باختر تقدیر و قدردانی بعمل آمد.

روابط عمومی شرکت تندیس تجارت باختر

تاریخ انتشار : 1401/08/16