هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران ، دانشکده مهندسی عمران ، بابل ۱۷ و۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

بررسی و اصلاح زیرسازی خطوط راه آهن موجود جهت ارتقاء سرعت و تردد قطارهای سریع السیر

محمد رضا کی منش : استادیار مهندسی عمران دانشگاه پیام نور،تهران

حسین کاکاخانی : دانشجوی کارشناسی ارشد عمران - راه و ترابری ، دانشگاه پیام نور-تهران

سحر خسرو آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد عمران - راه و ترابری ، دانشگاه پیام نور- تهران

خلاصه مقاله :

با ظهور خطوط سریع السیر به عنوان کار ا ترین روش حمل مسافر در مسیر های بین شهری ، تحولی عظیم در حمل و نقل ریلی به وجود آمده است. با وجود بهبود قابل ملاحضه ای که این خطوط در سیستم حمل و نقل پدید آورده اند ، وجود بارهای دینامیکی و ضربات شدید وارده بر خط در سرعت های بالا نگرانی هایی در مورد کفایت روش های طراحی سنتی در طرح این خطوط بوجود آمده است.

با توجه به هزینه های بالای ساخت خطوط راه آهن سریع السیر ، برخی از کشور ها در جهت ارتقا خطوط موجود و افزایش کیفیت و بهبود شرایط بهره برداری آنها به نتایج خوبی دست یافته اند که می تواند الگوی سایر کشورها باشد .ارائه یک روش مناسب جهت تعیین نشست و تغییر شکل در خطوط راه آهن در اثر عبور قطارهای سریع السیر با در نظر گرفتن مفاهیم اولیه بارگذاری خطوط و اصول ارتعاشات و دینامیک خاک از الزامات این تحقیق می باشد.

القای ارتعاش در خطوط به وسیله حرکت قطارهای سریع السیر از مسائل پیچیده دینامیکی می باشد ، انواع گوناگونی از ارتعاشات به سازه خط ارسال می گردند که پس از عبور ارتعاشات از لایه های مختلف ، امواج حاصله موجب ایجاد ناراحتی برای ساکنین همجوار خطوط راه آهن و همچنین باعث نشست های احتمالی مجموعه ی خط در بخش هایی که داری بستر ضعیف می باشند خواهد شد .

در این مقاله در ابتدا مسئله ارتعاش خاک بوسیله روش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و سپس سعی شده مشخصات ارتعاشات فونداسیون ها که همان زیرسازی خطوط راه آهن می باشد با مد نظر قرار دادن تاثیر سختی و میرائی خاک در انتقال و میرا نمودن ارتعاشات بررسی و به وسیله یک روش عددی – نرم افزاری میزان تغییر مکان خاکریزها محاسبه و ارزیابی گردد.

جهت مطالعه کامل مقاله نسخه pdf آن را که پیوست شده است دانلود کنید.