آگهی مناقصه عملیات خاکبرداری و خاکریزی


شرکت در نظر دارد جهت تهیه ، تامین و حمل مصالح و اجرای عملیات خاکبرداری و خاکریزی سایت و مسیرهای دسترسی پروژه باربری فولاد بافت واقع در کیلومتر ۱۰ جاده شهرستان  بافت - سیرجان  در استان کرمان به شرح مندرج در اسناد مناقصه به شرکت های پیمانکاری واجد شرایط واگذار نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر بین ساعات ۸ الی ۱۶ با شماره های مندرج در متن آگهی تماس بگیرید.

تاریخ انتشار : 1399/08/19