پایدار سازی و گود برداری پروژه اداری تجاری نیلوفر مشهد

پروژه مجتمع اداری تجاری نیلوفر مشهد در زمینی به مساحت ۴۴۱ متر مربع و با زیر بنای ۴۹۸۸ متر مربع در ۵ طبقه منفی ، یک طبقه همکف و ۸ طبقه روی همکف در مشهد مقدس در حال اجرا می باشد.عملیات اجرایی پروژه، هم اکنون در مرحله پایدار سازی و گود برداری می باشد ، که تا کنون دو رینگ استرات و یک مرحله مش بندی و شاتکریت انجام شده است.پایدار سازی سازه به روش" سازه مهار متقابل " در ۵ لایه به فواصل ۴ متری در حال اجراست و پیشرفت گود برداری پروژه تا امروز به تراز منفی ۱۰ متر رسیده است. لازم به ذکر است آهن آلات مورد نیاز جهت ساخت اسکلت پروژه خریداری و ساخت اسکلت فلزی آن آغاز شده است.از مهمترین اقدامات جانبی کارگاه ، اخذ مجوزات لازم در خصوص جمع آوری خطوط برق فشار قوی و برق شهری مجاور پروژه و زمینی کردن آنها می باشد.

تاریخ انتشار : 1400/11/02