ریاست گروه مالی گردشگری ، جناب آقای دکتر جهانگیری از پروژه نگین افق نیایش بازدید کردند.

در روز چهارشنبه مورخه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ ریاست گروه مالی گردشگری ،  جناب آقای دکتر جهانگیری از پروژه نگین افق نیایش بازدید کردند. در این بازدید آقایان دکتر فهمی مدیر عامل بانک گردشگری ، دکتر خامی مدیرعامل شرکت سمگا ، دکتر احمدی بافنده مدیر عامل شرکت نگین افق نیایش و مهندس کتانباف مدیر عامل شرکت تندیس تجارت باختر ایشان را همراهی کردند. مهندس کتانباف رئیس هیئت مدیره شرکت تندیس تجارت باختر در طول بازدید و همچنین در نشستی که با موضوع پروژه نگین افق نیایش بر گزار شد ، گزارشی از اقدامات انجام شده و روند پیشرفت پروژه  ارائه کردند.

تاریخ انتشار : 1401/06/30