روز دوشنبه  ۱۶ آبان  ماه  ۱۴۰۱ ، جلسه معارفه مدیرعامل شرکت تندیس تجارت باختر ، آقای یوسف علیرضایی در سالن جلسات شرکت سمگا  برگزار گردید.

این مراسم که با حضور آقایان ابراهیم جهانگیری؛ قائم مقام گروه مالی گردشگری ، ابوالفضل گلزاری معاون فنی و عمرانی گروه مالی گردشگری ، مرتضی خامی؛ مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) ، فریبرز دولت آبادی مدیرعامل شرکت مرکز مطالعات و تحقیقات ایران ، منصور زیدآبادی نژاد؛ مدیرعامل شرکت پارس زیگورات و اعضاء هیئت مدیره، معاونان و مدیران شرکت تندیس تجارت باختر برگزار گردید ، آقای دکتر یوسف علیرضایی  بعنوان مدیرعامل شرکت تندیس تجارت باختر معرفی گردید.

دکتر علیرضایی پیش از این، عضویت در هیئت مدیره و مسئولیت معاونت فنی و اجرایی شرکت  تندیس تجارت باختر را برعهده داشتند.

تاریخ انتشار : 1401/08/16