با حضور جناب آقای دکتر فهمی مدیرعامل بانک گردشگری نشست هماهنگی هیئت مدیره شرکت نگین افق نیایش و شرکت تندیس تجارت باختر با هدف تامین به موقع منابع و تسریع در روند عملیات اجرایی پروژه نگین افق نیایش برگزار گردید.

در ادامه روند رو به رشد پروژه نگین افق نیایش و جهت جلوگیری از هرگونه توقف در مسیر پیشرفت این مگا پروژه، با حضور جناب آقای دکتر فهمی مدیرعامل بانک گردشگری و اعضاء هیئت مدیره شرکت نگین افق نیایش کارفرمای پروژه و شرکت تندیس تجارت باختر پیمانکار پروژه، در روز چهارشنبه مورخ ۵ مهرماه ۱۴۰۲در دفتر جناب آقای دکتر گلزاری معاون عمرانی گروه مالی گردشگری و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تندیس تجارت باختر، نشستی با هدف تامین به موقع منابع و تسریع در روند عملیات اجرایی پروژه برگزار گردید. در این نشست دکتر فهمی مدیرعامل بانک گردشگری بر لزوم تامین مالی پروژه و انجام هماهنگی لازم در این خصوص تاکید کردند. همچنین دکتر علیرضایی مدیرعامل شرکت تندیس تجارت باختر نیز گزارشی از وضعیت پیشرفت پروژه را ارائه کردند.

تاریخ انتشار : 1402/07/05