مجموعـه گـردشگری بافت

مجموعـه گـردشگری بافت

پروژه مجموعه گردشگری بافت:
باتوجه به نقش صنعت گردشگری در اشتغال زایی و با عنایت به سیاست های گروه مالی گردشگری مبنی بر توسعه و فعالیت در نقاط کمتر توسعه یافته به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و همچنین ارائه خدمات اقامتی، نمایشگاهی و جشنواره ای به واحد های صنعتی شهر بافت به ویژه کارخانه فولاد بافت ، تصمیم به طراحی مجموعه گردشگری شهرستان بافت در استان کرمان گرفته شد. پروژه ﻫﺘﻞ و مجموعه گردشگری بافت با زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ در ﺣﺪود ۱۱۶۰۰ متر مربع در ۲ فاز هتل و ویلاهای اقامتی و فودکورت طراحی شده است. شرکت تندیس تجارت باختر ضمن اجرای کامل ویلاهایی اقامتی و فود کورت و همچنین انجام سایر مفاد قرارداد ، پروژه در شهریور ماه ۱۴۰۰ به کارفرما تحویل گردید.

جزئیات پروژه

  • کارفرما:شرکت ستاره بام کویر
  • مشاور:مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
مجموعـه گـردشگری بافت
موقعیت پروژه

استان کرمان- شهر بافت-میدان آزادی - منطقه گردشگری بام بافت

تصاویر پروژه