معرفی شرکت

چشم انداز شرکت

با عنایت به تدوین سند راهبردی شرکت تندیس تجارت باختر تلاش داریم از طریق پیمانکاری، مشارکت و سرمایه‌گذاری در حوزه احداث و صنعت ساختمان با خلق بناهای برتر و ماندگار در داخل و خارج از کشور تا افق 1405 بعنوان یکی از 10 شرکت برتر در صنعت ساختمانی کشور بر اساس ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی IMI100 قرار بگیریم.